Ziekenhuizen stomen verpleegkundigen klaar voor de toekomst

Terwijl de reguliere hbo-opleiding nog bezig is met het opleiden van verpleegkundigen volgens het nieuwe beroepsprofiel die pas in 2020worden afgeleverd, ontvingen op 3 december de eerste verpleegkundigen van het Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis al een diploma volgens het nieuwe beroepsprofiel. Zij zijn daarmee een van de eerste regieverpleegkundigen in Nederland. 

Eigen foto

EERSTE VERPLEEGKUNDIGEN VOLGENS NIEUWE BEROEPSPROFIEL GEDIPLOMEERD

Ziekenhuizen stomen verpleegkundigen klaar voor de toekomst

Het beroep vanverpleegkundige is sterk aan het veranderen. Per 2020 gelden nieuwe profielenen is er meer onderscheid tussen de mbo-verpleegkundige en dehbo-verpleegkundige. Inhet ziekenhuis wordt volgens woordvoerder Marjolijn Beijne achter de schermenal drie jaar gewerkt aan de voorbereidingen op het nieuwe verpleegkundigeprofiel. In samenwerking met de LOI startte het ziekenhuis een verkorteopleiding, waarbij verpleegkundigen uit zowel het Waterlandziekenhuis als hetWestfriesgasthuis versneld een hbo-opleiding konden doen volgens het nieuweprofiel. Op 3 december jl. ontvingen de eerste ‘regieverpleegkundigen’ hun diploma.

De nieuwe verpleegkundige

“Inde zorg heeft een verpleegkundige met een mbo-opleiding dezelfde functie, metdezelfde verantwoordelijkheden, taken en beloning als een verpleegkundige meteen hbo-opleiding. Er is geen branche waarbij dat denkbaar is. Verandering wasnodig, vooral omdat de zorg in rap tempo verandert en er schaarsteontstaat op de arbeidsmarkt. Die schaarste kan niet alleen kwantitatiefopgelost worden (inzet van méér zorgverleners), maar vooral ook kwalitatief. Erzijn verpleegkundigen nodig die toegerust zijn voor de complexe en veelsoortigezorg van morgen. Er komt straks meer onderscheid. De mbo-verpleegkundige(niveau 4) wordt algemeen verpleegkundige enwordt gezien als ambassadeur van de patiënt. De hbo-verpleegkundige (niveau 6) wordt regieverpleegkundige en heeft een meercoördinerende rol rondom de patiënt,” aldus de woordvoerster.

Goedwerkgeverschap

“In ons ziekenhuis krijgen de mbo-verpleegkundigen de gelegenheid om naast het werk een verkorte hbo-opleiding te doen via de LOI,” vertelt Lisette Berkhof, programmaleider. ”Een mooie kans voor wie dat wil en wie er geschikt voor is. We horen terug dat het best een zwaar traject is, maar dat de opleiding ook energie geeft. Wij zijn enorm trots op deze groep mensen. Trots op hun doorzettingsvermogen en hun wilskracht om naast hun werk, huishouden en overige privézaken deze opleiding te voltooien. We zien heel gemotiveerde verpleegkundigen. ”Het ziekenhuis wil overigens onderstrepen dat mbo’ers net zo hard nodig en welkom zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *