VOWA en andere koepelorganisaties ontmoeten gedeputeerden

VOWA, de Vereniging Ondernemend Waterland, maakt deel uit van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Alle koepelverenigingen (Westfriese Bedrijven Groep, De Kop Onderneemt, Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o., OV IJmond, het Zaanse Ondernemers Netwerk en VOWA), brancheorganisaties als Metaalunie en Bouwend Nederland, én werkgeversverenigingen als VNO-NCW en LTO, vormen tezamen het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Een bundeling van krachten maakt het Forum tot een sterke overlegpartner die voortdurend opkomt voor het belang van de ondernemers boven het Noordzeekanaal. 

Archieffoto: Wijimport J.Bart

“BUNDELING VAN KRACHTEN MAAKT FORUM TOT STERKTE OVERLEGPARTNER…”

VOWA en andere koepelorganisaties ontmoeten gedeputeerden 

VOWA, de Vereniging Ondernemend Waterland, maakt deel uit van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Alle koepelverenigingen (Westfriese Bedrijven Groep, De Kop Onderneemt, Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o., OV IJmond, het Zaanse Ondernemers Netwerk en VOWA), brancheorganisaties als Metaalunie en Bouwend Nederland, én werkgeversverenigingen als VNO-NCW en LTO, vormen tezamen het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Een bundeling van krachten maakt het Forum tot een sterke overlegpartner die voortdurend opkomt voor het belang van de ondernemers boven het Noordzeekanaal. 

Eén van de vaste acties is de halfjaarlijkse ontmoeting met gedeputeerden. De voor ondernemers belangrijkste portefeuillehouders Post (Financiën en Mobiliteit), Bond (Economie en Toerisme) en Geldhof (Ruimtelijke Ordening) en het Economisch Forum wisselen overleggen met elkaar over de meest uiteenlopende ondernemers gerelateerde onderwerpen. Die overleggen zijn altijd op locatie en op 7 november vond dat overleg plaats in de regio Waterland. VOWA was dus de gastheer en had als locatie gekozen Wijnimport J. Bart te Zuidoostbeemster. In het uiterst sfeervolle Fort Benoorden Purmerend (onderdeel van het werelderfgoed De stelling van Amsterdam) ontving DGA Henk Bart het gezelschap. 

Sommelier

J. Bart importeert ruim 860 wijnen van 225 producenten uit zeventien klassieke- en nieuwe wijnlanden. “Wij leveren exclusief aan restaurants. De verkopers zijn naast contacten met restaurants ook betrokken bij de inkoop. Samen met de restaurateur of de sommelier stellen we een wijnkaart samen. Meestal aan de hand van de menukaart voor een fijne afstemming tussen wijn en spijzen. Van de 45 personeelsleden zijn er maar liefst 17 sommelier,” aldus Henk Bart.

Handen tekort

Er is uitgebreid gesproken over de situatie op de Arbeidsmarkt. Menig werkgever kampt met ernstige personeelstekorten. Natuurlijk in de zorg, het onderwijs, in de techniek en ict bestaan chronische tekorten, maar ook in de productiesfeer komt men handen tekort. Een frustrerende situatie nu algemeen bekend is dat er nog duizenden mensen thuis zitten en inactief zijn. Handjes die heel goed bruikbaar zijn. Frustrerend ook omdat de instanties als UWV, gemeenten en Werkgevers Service Punten veelal langs elkaar heen werken en – om allerlei redenen – de werkgevers geen directe toegang willen of mogen geven tot ‘de kaartenbakken’. In het overleg is onder meer afgesproken dat de provincie met het forum creatief wil meedenken met werkgevers zodat die werkgevers sneller zicht krijgen op nieuwe medewerkers.

Ellendige situatie

Een terugkerend onderwerp van gesprek zijn de infrastructurele maatregelen die nodig zijn om de doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk te garanderen. In het recente verleden was de aanpassing van de Westfrisiaweg velen een doorn in het oog en datzelfde is nu het geval bij de renovatie van de Leeghwaterbrug bij Alkmaar. Dagelijkse files en dat nu al maanden lang en nog geen concreet zicht op de voltooiing van de werkzaamheden aldaar. Het geduld van menig ondernemer wordt ernstig op de proef gesteld. Gedeputeerde Post erkent de ellendige situatie. Zij zou het graag anders zien, maar moet tegelijkertijd vaststellen dat de regelgeving in ons land extreem is en vaak als oorzaak moet worden gezien van de ellenlange procedures. In dit verband moet ook worden erkend dat er ondernemers zijn die opteren voor grote projecten terwijl zij feitelijk niet in staat zijn om dergelijke grote projecten volgens planning en binnen budget te realiseren. 

Windparken

De vraag ‘Hoe staat het met de routekaart Windparken?’  kwam eveneens aan de orde. Hoewel Noord-Holland en Groningen als enige provincies voldoen aan de afspraken met het Rijk moet – aldus de gedeputeerden – worden vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is om de CO2 uitstoot zodanig terug te dringen door middel van het winnen van zonne- en windenergie dat voldaan gaat worden aan de akkoorden van Parijs.  Ook wind op zee zal daartoe niet genoeg opleveren domweg omdat de Noordzee te klein is voor alle windmolens die daarvoor nodig zijn.

Dwarsliggers

Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit soort overleg nuttig is. De meningen tussen het Provinciebestuur en het georganiseerde bedrijfsleven lopen vaak uiteen, maar – zoals gedeputeerde Elisabeth Post dat treffend uitdrukte – ‘zonder dwarsliggers geen spoor’! Dat de bijeenkomst werd afgesloten met een goed glas wijn waarbij de wens werd uitgesproken dat ook in de toekomst dit overleg wordt voortgezet, mag niemand verbazen.

Piet Hein Debets,

Voorzitter VOWA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *