Veel allianties bij Alliantielab Purmerend

Onlangs vond het Alliantielab ‘Evenementen 2.0’ in Purmerend plaats, op initiatief van gemeente Purmerend, gemeente Beemster en Citymarketing Purmerend. Circa veertigpartijen uit Purmerend en Beemster kwamen bijeen om gezamenlijk nieuweactiviteiten en initiatieven te bedenken, om bestaande activiteiten te verbinden en een kwaliteitsslag voor evenementen te maken.

Foto: Rodi Media

KWALITEITSSLAG MAKEN VOOR EVENEMENTEN…

Veel allianties bij Alliantielab Purmerend

Bij het Alliantielab‘Evenementen 2.0’ is gezocht naar verrassende samenwerking tussen verenigingen,evenementenorganisatoren, gemeente, Citymarketing Purmerend en andere betrokkenpartijen. Deze nieuwe samenwerkingen moeten bijdragen aan het verbinden enverbeteren van de evenementen in Purmerend en Beemster. In drie interactieverondes is gezocht naar matches in vraag en aanbod binnen de thema’s ‘water’,‘old Holland’ en ‘communicatie’. De thema’s dienden als inspiratie voor nieuweinitiatieven en samenwerkingen.

Gesloten allianties

Tijdens het Alliantielab‘Evenementen 2.0’ zijn verrassende samenwerkingen ontstaan tussen de diverseorganisaties. Zo zijn er diverse allianties gesloten om nieuwe activiteiten teorganiseren tijdens de Solarbotenrace, is er de intentie uitgesproken om eenconcert op het water te organiseren en gaat onderzocht worden of eenboerenmarkt in de zomer ook mogelijk is als onderdeel van deVeetentoonstelling. Dit zijn enkele voorbeelden van allianties die moetenbijdragen aan een kwaliteitsslag van evenementen. De komende tijd gaan de alliantiepartnersmet elkaar in gesprek over hoe iedere alliantie verder uitgewerkt kan worden.

Citymarketing in Purmerend

Het Alliantielab ‘Evenementen 2.0’ is eeninitiatief van Citymarketing Purmerend en is in samenwerking met gemeentePurmerend en gemeente Beemster georganiseerd. Purmerend heeft veel te bieden ophet gebied van wonen, werken en verblijven, maar is volgens Citymarketing Purmerendnog te weinig zichtbaar. Met citymarketing komt daar verandering in. HetAlliantielab is een van de activiteiten die wordt ingezet om stakeholders teverbinden om gezamenlijk de stad op de kaart te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *