Twee bedrijven streden om IBEV IndeKijker-Prijs 2018

De indeKijker-prijs staat symbool voor een jonge onderneming die zich in haar korte bestaan al duidelijk op de kaart heeft gezet door een vernieuwende of opmerkelijke werkwijze. Maar dat kan ook een langer bestaand bedrijf zijn, die door bijvoorbeeld een nieuw concept of een nieuwe marktstrategie in de kijker is gekomen. De genomineerden voor de indeKijker-prijs waren TBE-ZA Architecten en Ingenieurs en Autoschade De Hoop& Zn/Garage Kil.

Winnaar IndeKijker-Prijs 2018 Autoschade De Hoop & Zn / Garage Kil

Twee bedrijven streden om IBEV IndeKijker-Prijs 2018

TBE-ZA architecten en ingenieurs: deskundig, ervaren en veelzijdig

André Boon is voorzitter van de Prijzencommissie. “Samensterk aan de Julianaweg. Dat geldt trouwens voor beide genomineerden voor deindeKijkerprijs. Op nummer 141 werd de prijzencommissie ontvangen door BertVerweij, Edwin Veerman en Jack Tol. De driekoppige directie van TBE-ZA. Op 1oktober 2016 zijn twee architectenbureaus met een rijke geschiedenissamengevoegd tot TBE-ZA architecten en ingenieurs.”

“TBE architecten en ingenieurs is in 1998 ontstaan vanuit architectenbureau Jan Schilder Kakes. In de 18 jaren die daarop volgden hebben Jack Tol, Kees Bond en Bernard Eeltink vele bouwprojecten ontworpen en uitgetekend in Volendam en omstreken. Wegens het overlijden van Kees Bond en het vertrek van Bernard Eeltink kwam Jack Tol er in 2016 plotseling alleen voorte staan. Verderop, in Hoorn, werkten Bert Verweij en Edwin Veerman al bijna 25jaar bij architectenbureau Zeeman. Jo Roelof Zeeman, de bekende architect, die ooit gestart is aan de Burgemeester van Baarstraat in Volendam. In 2013 ging het niet goed met Zeeman Architecten en een faillissement volgde. Bert en Edwin hebben daarop de stap genomen om zelfstandig verder te gaan als nieuw bedrijf,maar wel met een soortgelijke naam: Zeeman Architecten. Drie jaar laterkruisten de paden zich van beide architectenbureaus en volgde de samensmeltingtot TBE-ZA. Volendam werd gekozen als thuisbasis. Vanaf 2016 is het bureau ineen sneltreinvaart gegroeid. Begonnen met 5 FTE’s, inmiddels zijn dat er 19.”

Duurzaam bouwen 

André Boon vervolgt: “De kracht bij TBE-ZA ligt in de ervaring van de medewerkers. De uitdaging ligt in de toekomst, om jonge mensen aan tenemen die het vak kunnen leren bij TBE-ZA. Het niveau van schoolverlaters ligttegenwoordig beduidend lager dan vroeger. Daarom zet TBE-ZA haar deuren open voor leerlingen van het middelbaar onderwijs voor een zogenoemde snuffelstage.De leerling begint zoals het vroeger begon, met een potlood schetsen maken. Pas daarna wordt de computer aangezet om het digitaal uit te werken.” “TBE-ZA bedient de hele bouwkolom. Van woningbouw tot utiliteitsbouw. Maar ook alles wat daar omheen nodig is, zoals constructiewerk, interieuradvies,renovatiewerk, etc. Ook het zoeken naar duurzame oplossingen is een speerpuntvan TBE-ZA. In Limmen is recent een woningbouwproject opgeleverd met Nul op de Meter. Duurzaam bouwen wordt steeds meer de standaard.”

Vakantiepark

“De opdrachtgevers van TBE-ZA zijn heel divers. Behalve dezakelijke opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, aannemers enwoningbouwverenigingen, werken zij ook regelmatig voor particulieren. Bij hetwerkgebied ligt het accent van TBE-ZA op West Nederland. Maar omdat de digitaleweg geen grenzen kent, hebben zij ook klussen verderop in Nederland. Momenteelheeft TBE-ZA zelfs een project in Zweden. Via een Nederlandse investeerder zijnzij nu bezig met het ontwerp van een vakantiepark met 270 woningen en een wellness-complex.”

Deskundig tekenwerk

“TBE-ZA sponsort diverse sportclubs. Daarnaast wordt ook weleens in natura gesponsord. Zoals bijvoorbeeld voor Stichting CarMar, waarTBE-ZA het ontwerp voor maakte en het tekenwerk deels kosteloos heeftuitgevoerd. De kracht van TBE-ZA ligt in hun professionaliteit. Ik mag zelf aleen aantal jaren meedraaien in de bouwbranche en de namen Zeeman en TBE,samengevoegd TBE-ZA, worden als sinds jaar en dag geroemd om hun deskundigtekenwerk. De prijzencommissie was positief verrast over de veelzijdigheid vandit architectenbureau in Volendam,” aldus de voorzitter van de Prijzencommissie.

Tweede plaats IBEV IndeKijker-Prijs 2018 voor TBE-ZA

Autoschade De Hoop& Zn / Garage Kil: mobiliteit onder één dak

Aan de Julianaweg 129 in Volendam is Autoschade De Hoop &Zn gevestigd. Commissievoorzitter André Boon vertelt over deze kandidaat voorde indeKijker-Prijs: “In een prachtige showroom werden wij hartelijk ontvangendoor Matthijs de Hoop, Sammy Groot en Piet de Hoop. Piet is een goed verteller.“In 1980 is hij samen met zijn vrouw Louise en met Freek Veerman gestart metAutoschade De Hoop & Veerman. Dat was aan de Nijverheidsstraat in Edam. In1999 is Freek Veerman uit het bedrijf gestapt. Zoon Matthijs de Hoop werkte alvanaf zijn 16e jaar in het bedrijf en in 2005 is Matthijsmede-eigenaar geworden. Zo ontstond Autoschade De Hoop & Zn.” André Boonvervolgt: “Aan het einde van de Julianaweg zat Garage Kil. Een welbekendegarage in Volendam, waar Autoschade De Hoop & Zn al vele jaren meesamenwerkte. In 2012 ging Garage Kil helaas failliet. Voor Autoschade De Hoop& Zn was dat ook een tegenslag, omdat veel werk daar vandaan kwam. Om diereden hebben Matthijs de Hoop en zwager Gert de Vries de stap genomen om GarageKil over te nemen en voort te zetten op de oude locatie. Drie jaar geleden zijnde bedrijven Autoschade De Hoop & Zn en Garage Kil samen verhuisd naar deJulianaweg 129 in Volendam. Onder één dak is het optimaal samenwerken met denieuwste systemen en materialen.”

Veel auto-expertise

André Boon vervolgt: “De bedrijven zijn echtfamiliebedrijven. Meerdere familieleden De Hoop zijn actief in debedrijfsvoering. Aan de Julianaweg wordt het complete pakket aan mobiliteitgeboden. Van verkoop tot lease. Van onderhoud tot schadeherstel. Voor departiculier, maar zeker ook voor de zakelijke markt. Met ruim 40 jaar ervaringis er heel veel auto-expertise in huis. En niet minder dan 4.000 banden staanin de opslag klaar om in het najaar én het voorjaar te worden gewisseld. Ookeen wereldspeler als Boon Edam heeft de spuiterij gevonden om hun draaipoortjesvan de mooiste lak te laten voorzien.” De bedrijven zijn uitgerust met denodige certificering, zoals FOCWA en BOVAG. Ze zijn aangesloten bij diverse verzekeringsbedrijven,maar bijvoorbeeld ook gecertificeerd in Elektro en Hybridetechniek.

Personeel werven

“Ook voor De Hoop en Kil is het niet makkelijk om nieuwpersoneel te krijgen. Er kiezen maar weinig jongeren voor de opleidingautomonteur of schadespecialist. In het bedrijf zelf worden nieuwe medewerkersopgeleid tot vakkundig personeel, zeker ook met de toename van elektrischeauto’s. Als er klanten komen met een geheel elektrische auto, en men heeft deexpertise niet in huis, dan wordt alles wel geregeld. De klant houdt éénaanspreekpunt in Volendam. Service staat bij De Hoop en Kil hoog in hetvaandel. “Gewoon je afspraken nakomen,” zoals Piet dat zegt. “De mensen goed helpen.”

Grote bedrijven zoals KBK Bouwgroep en Smit Elektra hebbenhun wagenpark in onderhoud bij De Hoop en Kil. “Deze bedrijven zijn zeer tespreken over de goede service, maar zeker ook omdat alles voor de mobiliteit nuonder één dak zit. Korte lijnen, dat werkt prettig.”

Goede sfeer

“Uit maatschappelijk oogpunt heeft De Hoop en Kil er voorgekozen om twee ‘Wajongeren’ in het bedrijf op te nemen. Bovendien worden hetdames hoofdteam handbal en FC Volendam gesponsord. De prijzencommissie wasonder de indruk van de veelzijdigheid van De Hoop en Kil en vooral de goedesfeer binnen dit familiebedrijf. Een mooi lokaal bedrijf, dat zich goed staandeweet te houden tussen alle grote dealerorganisaties. Garage De Hoop & Znmet Garage Kil is een serieuze mobiliteitspartner,” aldus de commissievoorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *