Technici zorgen voor innovatie, werk, banen, welvaart en welzijn

Technici van alle niveaus hebben in deze tijd van economische groei bijna allemaal een baan. Vaak zijn dat vaste banen, waarin jarenlange kennis en ervaring is opgebouwd. Die kennis en ervaring zijn van groot belang voor het desbetreffende bedrijf. Omdat de basiskennis van vele technische beroepen behoorlijk universeel is (ook mondiaal, met wiskunde,natuurkunde, scheikunde, etc.) blijven technici veel gevraagd voor inspirerend,uitdagend en betekenisvol werk.

MIG | Maurits Wagenaar

WORD LID VAN DE MANUELE INTELLIGENTIE GROEP (MIG)!

Technici zorgen voor innovatie, werk, banen, welvaart en welzijn

De nu op gang komende energietransitie speelt daarbij ook een flinke rol. Er staan ons op korte termijn grote veranderingen te wachten,die onze samenleving ingrijpend veranderen. Ik vrees dat de benodigde politieke keuzes om dat allemaal in goede banen te leiden niet of erg laat zullen worden genomen. Het gaat daarbij niet alleen om klimaat, migratie en bevolkingstoename, maar ook om fundamentele verschuivingen van economische en politieke macht. Of we dat nu leuk vinden of niet we kunnen ons, zeker in Europa, er maar beter op instellen. Voor iedereen die een gedegen technische achtergrond heeft zal het naar mijn stellige overtuiging steeds gemakkelijker worden om binnen die grote veranderingen een plek te vinden. Met fatsoenlijk en redelijk betaald werk in een veilige omgeving.

Voortrekkersrol

In onze regio zijn de Open Dagen van vele opleidingen alweer achter de rug. De leerlingen moeten kiezen. Mijn advies is: overweeg dan zeker een toekomst in de techniek! De onvermijdelijke klimaattransitie vraagt veel technische kennis. Hetzelfde geldt voor het in ons land essentiële waterbeheer. In Nederland is het MKB erg belangrijk, evenals de vele multinationals. Zij zorgen voor een voortrekkersrol op allerlei gebied, vooral ook op het terrein van innovatie. Natuurlijk levert dat veel (ook internationale) werkgelegenheid op en ruime mogelijkheden om je eigen carrière een boost te geven. Wat de techniek betreft op alle niveaus. Daar horen natuurlijk nadrukkelijk ook meisjes en vrouwen bij!

Om de aandacht voor techniek en manuele intelligentie dichterbij jonge mensen te brengen is MIG (Manuele Intelligentie Groep) actief. Om dat te kunnen blijven doen is een lidmaatschap van bedrijven, scholen en organisaties van groot belang.

Doe dus mee en meldt u zich nu aan als lid !                     

E : Info@migkit.nl of ook via www.migkit.nl

Maurits Wagenaar,

Ambassadeur Techniek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *