Schone afvalinzameling gemeente Waterland met duurzame auto’s

Het bedrijf Remondis nam onlangs twee duurzamevrachtwagens voor afvalinzameling in gebruik. Deze vervangen de Belgische(diesel) huurauto’s en worden in gemeente Waterland ingezet. Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg nam de bijbehorende ‘Oorkonde groen gas’ in ontvangst van OrangeGas. De wagens rijden op groen gas. Ze zijn stil, schoon en vrijwel CO2-neutraal.var n;

Aangeleverde foto

WETHOUDER VAN DE WEIJENBERG ONTVANGT OORKONDE GROEN GAS

Schone afvalinzameling gemeente Waterland met duurzame auto’s

PortefeuillehouderAstrid van de Weijenberg: “Dit groen gas is de schoonste brandstof die op ditmoment beschikbaar is voor vrachtwagens. Het levert aanzienlijke milieuwinst,produceert veel minder fijnstof én is vrijwel CO2-neutraal. Goed voor hetmilieu en voor de medewerkers op de wagen. Ik ben dan ook erg blij dat Remondisdeze wagens in Waterland in gebruik heeft genomen. De duurzame afval inzamelwagensvan Remondis sluiten dan ook goed aan bij onze duurzaamheiddoelstellingen.”

Groengas

Groengas is ‘well to wheel’ de schoonste brandstof van dit moment. Het wordt gezienals de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas, op tewaarderen tot aardgaskwaliteit. De bron van het Groengas isrioolwaterzuivering, mestvergisting en afvalverwerking. De brandstof heeft dezelfdeeigenschappen als aardgas, maar reduceert daar bovenop de CO2-emissies metminimaal 90%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *