Nog één keer

Nee, dit is niet mijn laatste column. Misschien eenteleurstellend bericht. Het is wel mijn laatste column in Regio Zaken alsuitgave van Burrie Media. Vanaf het begin van mijn voorzitterschap van VOWA(eind 2011) mocht ik telkens een column aanleveren. Burrie Media gedroeg zichals een goed gastheer en gaf alle ruimte. Reden voor tevredenheid endankbaarheid. Vanaf 2019 zal Rodi Media de uitgave van Regio Zaken verzorgen.Doorgaan op de ingeslagen weg, hier en daar wat accenten verschuiven. Zeker isdat ook onder het ‘Rodi bewind’ mijn bijdrage zal worden gecontinueerd.

Piet Hein Debets | Eigen foto

Nog één keer

Handjes te kort

Uit allerlei onderzoek blijkt dat één of de vijf werkgeversmensen tekort komt. En bij de metaal- en technologische industrie gaat hetzelfs om één op drie werkgevers. Ondertussen zijn er ruim 1 miljoen mensen inNederland die zonder betaald werk zitten of meer willen werken, maar dat om watvoor reden ook niet voor elkaar krijgen. Zoals de ruim 250 duizend werklozenaan wie UWV een uitkering verstrekt. VOWA pleit ervoor om werkgevers toegang teverschaffen tot de ‘kaartenbakken’ die het UWV en ook de gemeenten beheren.Werklozen en bijstandsgerechtigden in die kaartenbakken moeten sneller werk kunnen vinden dan thans het geval is. Natuurlijk, er zijn Werkgevers ServicePunten die werkgevers helpen bij het vinden van de geschikte mensen. Maar zo nu en dan lijkt het erop dat men de inhoudelijke kennis mist om de juiste potentievan werkzoekenden te kunnen inschatten. Door werkgevers zelf in dekaartenbakken te laten kijken is de kans groot dat ‘vraag & aanbod’ sneller bij elkaar komen. ‘Niet lullen, vacatures vullen!’ zou een slogan kunnen zijn.Hoe dan ook, zeker is dat des te meer vacatures vervuld worden, des te minderuitkeringen verstrekt hoeven worden. Een win-win situatie dus.

Terugblikken

Zo aan het einde van het jaar is het tijd om terug teblikken. Niet te lang, niet te uitvoerig. Vooruitkijken is immers veelbelangrijker. Voor VOWA zal het jaar 2018 de geschiedenis ingaan als het jaarwaarin de ontwikkelingen over de wel/niet onderdoorgang nabij Broek inWaterland in een cruciale fase terechtkwamen. VOWA is een vurig pleitbezorgervan die onderdoorgang en trekt mede daarom graag samen op met de Dorpsraad BiW.Geen gelegenheid laat VOWA onbenut om bestuurders (gedeputeerden, colleges vanB&W, Vervoersregio) te wijzen op het grote (economische) belang dat gebaatis bij een vlotte doorstroming van het verkeer. Ook in 2018 stak VOWA relatief veel energie in het (hiervoor al belichte) vraagstuk omtrent de Arbeidsmarkt.En ja natuurlijk, in 2018 organiseerde VOWA weer zes bedrijfsbezoeken voordocenten uit het technisch onderwijs.

Vooruitblikken

Voortgaan op de ingeslagen weg. De economische groei zal in 2019 wellicht iets minder onstuimig zijn, maar groeien blijft ie. Wat betekent de Brexit voor onze regio? In maart zijn de verkiezingen voor de ProvincialeStaten. Waarschijnlijk de minst bekende verkiezingen, maar verre vanonbelangrijk. Zeker voor het bedrijfsleven. De Provincie is veel belangrijkerdan menigeen denkt. In mei 2019 kiest Europa het nieuwe parlement. Grijpen de populisten de macht en hoe ziet de toekomst van Europa eruit? En wat te denken van gemeenteland. Purmerend en Beemster fuseren over een paar jaar. Waterland,Edam-Volendam en Landsmeer zoeken toenadering. Vaststaat dat het bestuurlijke landschap tussen nu en pakweg 4, 5 jaar ingrijpend wijzigt. Ondernemers,ondernemersverenigingen en dus ook VOWA zullen moeten anticiperen op alle veranderingen. Te beginnen met die op lokaal en regionaal niveau.

Tenslotte.

Waar deze column begon met loftuitingen aan het adres vanBurrie Media eindigt ze er ook mee.  Jaarin jaar uit is Regio Zaken een belangrijke spreekbuis van ondernemendWaterland. Burrie heeft ondernemers een podium geboden. Het is allerminst misplaatstom Thijs Burrie en zijn mensen te danken voor dat door hen gecreëerde podium.VOWA vertrouwt erop dat Rodi Media op tenminste dezelfde bevlogen wijze ondernemers een podium blijft bieden. 

Ik wens Thijs Burrie en zijn medewerkers en u allen mooie feestdagen en een ondernemend 2019 toe.

Piet Hein Debets,

Voorzitter VOWA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *