Martha Oortman Gerlings draagt voorzittershamer BO over aan Bart Tishauser

Martha Oortman Gerlings heeft bij de najaarsledenvergadering van AOV Beemster Ondernemer (BO) op 22 november jl., na bijna zes jaar, afscheid genomen als voorzitter van de BO. Ze wordt opgevolgd door Bart Tishauser. Martha: “We zijn er in de eerste plaats voor de leden en hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Ik vind transparantie heel belangrijk en goede interne contacten, maar ook een goede samenwerking met het college van b en w, met de zusterverenigingen en met de VOWA. We moeten verder kijken dan de gemeentegrenzen.” BO neemt afscheid van een actieve voorzitter en een bewogen mens…

Martha Oortman Gerlings | Foto: Els Broers

“BELANGRIJK OM OOK BUITEN DE DIJKEN TE KIJKEN…”

Martha Oortman Gerlings draagt voorzittershamer BO over aan Bart Tishauser

Martha Oortman Gerlings, geboren in Edam, is acht jaar bestuurslid geweest van de BO, waarvan bijna zes jaar als voorzitter. Ze volgde Jan Winkelhuizen op als preses, nadat deze was gestopt. Martha: “Sinds ik in de Beemster woon zijn mijn partner Harry Jonk en ik hier ons bedrijf JonkSign begonnen. Ik was al snel lid van BO, maar wilde daarbinnen ook actief zijn. Het was ook een mooie manier om hier in te burgeren. Ik voelde me bij de Beemster Ondernemer direct erg op mijn plek.” Met genoegen blikt ze terug op de periode waar het Dagelijks Bestuur van BO met Solange Coster als secretaris en Marily van den Hoonaard als penningmeester alleen uit vrouwen bestond. “Dat was toen best bijzonder,” zegt ze. Martha Oortman Gerlings is altijd zichtbaar en heel benaderbaar geweest voor de leden. “Want daar doe je het allemaal voor. Het bestuur is ook achter de schermen heel actief voor de leden. Dat is niet altijd duidelijk voor iedereen. De BO is niet alleen een club voor feestjes. Het zou fijn zijn als we meer leden krijgen, die ook actief worden.”

Veel betrokkenheid

De samenwerking met de zusterondernemersverenigingen binnen de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) is haar uitstekend bevallen. “Er is onderling veel betrokkenheid en je kunt van elkaar leren. Bovendien zijn er veel overeenkomsten en diverse bedrijven zijn lid van meerdere ondernemersclubs. We zijn allemaal afhankelijk van onze leden en willen daar zo veel mogelijk voor doen.” Ook de samenwerking met de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) is verstevigd. “We zoeken het overleg en willen samen dingen doen, maar we moeten natuurlijk onze eigenheid behouden.” De diverse ondernemersverenigingen hebben veel gezamenlijke belangen, die de gemeentegrenzen overstijgen,” aldus Martha Oortman Gerlings. De scheidend voorzitter heeft ook prettig samengewerkt met de Land- en Tuinbouw Organisatie LTO. Hiermee zijn nu ook regelmatig overleggen, samen met BO en de wethouder. Beemster Ondernemer is nauw betrokken geweest bij de oprichting van Visit Beemster. “Versterking van het toerisme is ook voor ondernemers heel interessant. Denk aan de horeca en de middenstand,” benadrukt de voorzitter. Maar ook haar betrokkenheid bij MIG Tech-Netwerk, zorgen dat Beemster bedrijven openstaan voor bezoek van de lagere scholen, zodat de jeugd geprikkeld wordt voor een beroep in de techniek en vervolgens bij het maken van hun schoolkeuze deze goede ervaring mee laat wegen. Daarnaast ook voor stageplekken aan de lokale kinderen, want ook in de Beemster is goed technisch personeel nodig voor de leden.

Minder bedrijven

Martha vindt dat de ondernemersvereniging het grotere algemeen belang moet dienen. “De AOV Beemster Ondernemer is een belangrijke en ondernemende vereniging met zo’n 90 leden. Dat zouden er meer mogen worden. Er zijn hier honderden bedrijven, maar vooral veel kleine.” Ze maakt zich zorgen over het mindere aantal bedrijven in de Beemster en de diversiteit daarvan. “Lokaal betrokken ondernemers zijn heel belangrijk voor onze gemeente. Denk aan de steun aan evenementen, kunst en cultuur en aan de sportverenigingen. Zeker nu de gemeente subsidies heeft losgelaten of gehalveerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij cultureel centrum Onder de Linden, Muziek aan de Middenweg, de kunstroute, diverse koren, enzovoort. Het verenigingsleven drijft op de steun van ondernemers en het houdt de Beemster bruisend en is sociaal en maatschappelijk een noodzaak voor jong en oud.”

Onduidelijke redenen

De aftredend voorzitter benadrukt dat er in de Beemster een gunstig ondernemersklimaat moet zijn, dat het college van b en w daar serieus mee moet omgaan en het voor ondernemers aantrekkelijk moet maken.” Als voorbeeld noemt ze de bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde, waar enerzijds leegstand is en anderzijds bijna geen ruimte voor bedrijven om uit te breiden. Martha heeft zich met BO ingezet voor de totale opwaardering van deze bedrijventerreinen. Ze vindt het extra belangrijk om de bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken omdat op de industrieterreinen een combinatie geldt van wonen en werken. Er wonen zo’n zeven of acht gezinnen. “We zijn hier met BO al sinds 2016 mee bezig en hebben er heel veel tijd ingestoken. Ik had dit project graag willen afronden, maar we hebben het bewust teruggegeven aan de gemeente, omdat er om onduidelijke redenen geen voortgang in zit.” Het bestuur van Beemster Ondernemer heeft lang aangedrongen op de komst van een bedrijvenloket om ondernemers beter de weg te wijzen. Met de komst van Accountmanager MKB Niels Krommenhoek voor Beemster en Purmerend is volgens haar een positieve stap gezet.

Beemster kernwaarden

Na een periode van bijna zes jaar als voorzitter vindt ze de tijd gekozen voor opvolging. “Zeker met de aankomende fusie tussen Beemster en Purmerend in 2022 is het belangrijk dat er een nieuw fris iemand komt om te zorgen dat het proces daarbij goed verloopt.” Ze heeft veel vertrouwen in haar opvolger Bart Tishauser. “Bart is al jaren lid en is een erg betrokken ondernemer. Hij is een man met visie en doet veel voor diverse evenementen in onze gemeente. Ik vind persoonlijk dat deze tijd, ondanks alle gevoeligheden, een fusie noodzakelijk maakt, maar daar is verdeeldheid over. We hebben een sterke voorzitter nodig om te zorgen dat de Beemster kernwaarden worden ingebracht, want de Beemster moet binnen de fusiegemeente goed herkenbaar blijven. Ik ben overtuigd dat Bart Tishauser zich daar, samen met de leden, hard voor zal gaan maken.” De gemeente Beemster is bezig om die kernwaarden te verzamelen om mee te nemen in de onderhandelingen met Purmerend voor de fusie, zodat de Beemster zijn eigenheid kan behouden en Purmerend het als meerwaarde gaat zien . Ook ondernemers behoren tot die kernwaarden.“

Divers bestuur

Ze maakt zich geen zorgen over haar tijdsbesteding na haar voorzitterschap. “Voortaan ga ik als gewoon lid heel onbevangen naar de bijeenkomsten van BO. Het is fijn dat er een goed en divers bestuur zit, een uitstekende mix van de juiste mensen. Ik zit zelf nog in de Raad van Toezicht van Bureau Toerisme Laag Holland en van het Algemeen Opvang Centrum Purmerend (AOP) en diverse andere besturen. Bovendien hebben we ons eigen bedrijf, waar we intensief mee bezig zijn en dat we leuk vinden om te doen.”

Martha spreekt tot slot haar waardering uit voor het ondernemersmagazine Regio Zaken, dat de BO jarenlang uitstekend heeft gevolgd, en ze bedankt haar bestuur en de leden voor al die jaren vertrouwen in haar te hebben gehad en wenst haar opvolger Bart Tishauser heel veel succes!

Eén gedachte over “Martha Oortman Gerlings draagt voorzittershamer BO over aan Bart Tishauser

 • 7 december 2018 om 10:10
  Permalink

  Veel succes Bart, weer een taak er bij!

  Vriendelijke groet,

  Moeder Riet van der Vossen Dévies

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *