Hoe voorkomt u criminele huurders in uw bedrijfspand?

Vanaf 1 januari 2017 tot eind 2018 zijn in Purmerend 29 panden gesloten in gevolge artikel 13 B van de Opiumwet. Dat vertelt Ruud Roos, wijkagentbedrijventerreinen (De Baanstee en De Koog). Het gaat om zes bedrijfspanden op De Baanstee, vier bedrijfspanden op De Koog en om negentien woningen. Van dezes panden op De Baanstee ging het bij één pand om een XTC laboratorium. De andere vijf sluitingen betroffen wietplantages. “Elke wietplantage of ieder  XTC lab is er één te veel”, aldus Roos. De wijkagent geeft hieronder adviezen en tips over voorzorgsmaatregelen…

Ruud RoosArchieffoto: Han Giskes

WIJKAGENT RUUD ROOS:  “ ELKE WIETPLANTAGE OF IEDER XTC LAB IS ER ÉÉN TE VEEL…”

Hoe voorkomt u criminele huurders in uw bedrijfspand?

Gaat u uw bedrijfspand (of woning) verhuren of bemiddelt u hierin? Om te zorgen dat u met eerlijke potentiële huurders zaken doet, is het belangrijk altijd de identiteit, herkomst, verblijfstitel, en de inkomens- en vermogenspositie van de potentiële huurders te controleren. Ook criminelen proberen bedrijfspanden te huren. Als eigenaar of bemiddelaar kunt u daardoor betrokken raken bij strafbare feiten, zoals het witwassen van crimineel geld bij contante betalingen, het onderbrengen van illegale vreemdelingen, illegale bewoning of drugshandel.  Laat de huurder altijd een geldig legitimatiebewijs tonen en maak hier een goed leesbare (kleuren)kopie van.Accepteer geen kopie die door de huurder zelf is gemaakt. Die is namelijk eenvoudig te vervalsen. Controleer of de persoon op het identiteitsbewijs ook de persoon is die het huurcontract tekent. De meest voorkomend vorm van identiteitsfraude is het legitimatiebewijs gebruiken van iemand die lijkt op de fraudeur. Bij twijfel kunt u ook vragen om een tweede legitimatiebewijs van dezelfde persoon (bv. rijbewijs). Echtheidskenmerken van identiteitsbewijzen kunt u bijvoorbeeld controleren op www.edisontd.net of www.identiteitsdocumenten.nl

Controleer geregeld of de huurder van het huurcontract, ook na verloop van tijd, de feitelijke huurder blijft. Soms neemt een bekende van de huurder het pand over zonder de eigenaar in te lichten. Hier kunt u achter komen als de huur opeens vanaf een andere bankrekening wordt betaald.

Bewijs van inkomen

Vraag huurders een recente werkgeversverklaring, salarisstroken van de laatste drie maanden en ook drie bankafschriften waarop de salarisstortingen te zien zijn.Controleer of de huurder ook echt werkt bij de opgegeven werkgever, door met deze te bellen. Zoek hiervoor via internet naar het telefoonnummer van het bedrijf. Vraag bij zelfstandigen naar een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een accountantsverklaring of een jaarafrekening waaruit het inkomen van de huurder blijkt. Het inkomen moet in verhouding staan tot de te betalen huur.

Weiger contante betalingen

Accepteer geen contante betalingen. Criminelen willen contant betalen om geen sporen nate laten en geld wit te wassen. Vanaf buitenlandse bankrekeningen kan ook geld overgemaakt worden. Er is nooit een goede reden om de huur niet via de bank over te maken. Wanneer toch contant betaald wordt, leg dan vast wie de betaling gedaan heeft. In welke coupures en maak een kopie van het legitimatiebewijs.Wanneer huurders willen betalen met biljetten van € 500,- is dat een indicatie dat deze personen mogelijk actief zijn in de criminaliteit.Door contante betalingen te weigeren voorkomt u ook dat u het slachtoffer wordt van een overval. Het is verstandig om de contracten voor levering van gas, wateren elektriciteit door de huurder af te laten sluiten, zodat u niet verantwoordelijk bent voor eventueel niet betaalde rekeningen.

Controle van het bedrijfspand

Neem in de huurovereenkomst op dat het bedrijfspand meerdere keren per jaar gecontroleerd wordt en voer de controles daadwerkelijk uit. Bespreek dit ook met de huurder.De kans op bijvoorbeeld een hennepplantage of een CRC laboratorium in uw pand is daardoor een stuk kleiner. De hele cyclus om hennep te kweken duurt ongeveer drie maanden. Het is verstandig om minimaal elke drie maanden een controle uitte voeren. Controleer bij het bezoek of de originele sleutels nog steeds passen en de sloten niet vervangen zijn.

Melding van misstanden

Neem in de overeenkomst op dat bij verdenking van een strafbaar feit de politie wordt ingeschakeld.

Bewoners/huurders zijn verplicht zich bij de gemeente waar men gaat wonen in te schrijven. Het is verboden woonruimte te verschaffen aan personen die illegaal in Nederland zijn.Door te vragen naar inschrijving in BRP kunt u dit controleren. Criminele huurders laten zich vaak niet inschrijven in de BRP. omdat ze anoniem willen blijven. Neem in de huurovereenkomst op dat het huurcontract ontbonden wordt als de huurder geen bewijs van inschrijving aanlevert.

Bestuurlijke sluiting

U bent als verhuurder verantwoordelijk voor correct gebruik van het pand/de woning. Wordt er bijvoorbeeld een hennepkwekerij (of XTC laboratorium/harddrugs)aangetroffen, dan wordt u als verhuurder verantwoordelijk gehouden. Het pand kan drie maanden worden gesloten en u riskeert een bestuurlijke boete. Vaak is het pand/de woning aangepast voor bv. het kweken van hennep, met fikse schade als gevolg, die u zelf moet repareren, ook als u nergens van af wist.

Witwassen

Iemand die(contact) geld aanneemt, waarvan hij weet of zou kunnen weten dat het verdiend is met criminaliteit, is schuldig is aan ‘witwassen’.

Verantwoordelijk voor schade

Volgens uitspraken van rechters kan een verhuurbemiddelaar bij onvoldoende onderzoek naar de huurder verantwoordelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan bij bijvoorbeeld een hennepkwekerij.

Ruud Roos, wijkagentbedrijventerreinen.
Telefoon 0900-8844.
E-mail: ruud.roos@politie.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *