Heel veel taken…

Daniel en ik zijn inmiddels drie jaar gezamenlijk voorzitter van de PRO:En natuurlijk is het lastig om dit zelf te beoordelen (en dus los van debeoordeling van onze output), maar deze samenwerking bevalt ons in ieder geval prima. De taken zijn verdeeld, we weten waar we (met elkaar) aan toe zijn. 

Daniël Pardoen en Marije Dekker

Heel veel taken…

Kortom, ook in 2019 gaan wij vrolijk verder. Met onze ambities voor en met de PRO: zou het ook haast ondoenlijk zijn om deze taak alleen uit te voeren. Ook met z’n tweeën redden wij het overigens niet. Onze medebestuursleden en de diverse werkgroepen zijn op dagelijkse/wekelijkse basis met de PRO: bezig. Begin 2016 hebben wij tijdens de Algemene Ledenvergaderingeen aantal doelen benoemd. Een van de doelen die wij nu ‘bij de kop gaan pakken’is het verbeteren van de communicatie. We willen dat dit op een gestructureerdeen zorgvuldige wijze wordt aangepakt, zodanig dat PRO: optimaal onder deaandacht wordt gebracht, zowel onder onze leden als onder de niet leden. Debemanning van de promotie en communicatiecommissie is op volle sterkte, dus erkan ook worden doorgepakt. U gaat dus (nog meer) van ons horen in 2019.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te vragen ook alvast wat data voor het nieuwe jaar in uw agenda te schrijven: Op zaterdag 12 januari 2019 is het nieuwjaarsfeest van de PRO. Een uitnodiging, met daarin ook informatie over de locatie en het thema van deze avond volgt. Zorg dat u er bij bent, want tijdens deze avond worden weer de Ondernemers van het Jaar (zowel in categorie groot als klein) bekend gemaakt. Voorafgaande aan de PRO borrel van februari 2019 (dus op donderdag 7 februari 2019) zal de AlgemeneLedenvergadering plaatsvinden. Nadere informatie volgt. En een laatste datum:ook in 2019 mag de Purmaryn gastheer zijn van het VOWA nieuwjaarsfeest, op welke avond de Ondernemer van de regio Waterland zal worden gekozen (vanuit deondernemersverenigingen IBEV, Zeevang Ondernemers, OndernemingsverenigingWaterland, Beemster Ondernemer en de PRO:.

Marije Dekker/ Daniel Pardoen

Voorzitters PRO

voorzitters@pro-site.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *