Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor 2019 goedgekeurd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer.

Marco van der Laan

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

Verhoging van het BTW-tarief

Het lage BTW-tarief stijgt van 6% naar 9%. Met name levensmiddelen worden hierdoor zwaarder belast. Maar onder andere ook de horeca, kapper, bloemen en boeken worden door de tariefstijging getroffen.

Aardgas duurder

De belasting op aardgas gaat omhoog met 3 cent per kubieke meter, elektra wordt 0,72 cent per kWh goedkoper. Het vaste bedrag aan korting op de energiebelasting gaat met ongeveer € 50 omlaag.

Daling tarief Box I

Als u belastingplichtig bent voor de Inkomstenbelasting dan daalt het tarief in Box Ivoor de tweede en derde schijf met 2,75% punt van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in Box I wijzigen gering.

Verhoging heffingskortingen

De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden verhoogd. De arbeidskorting wordt wel sneller afgebouwd. Hierdoor kan men tot een inkomen van ongeveer €41.000 nog een voordeel tegemoet zien. Van de inkomens-afhankelijke combinatiekorting vervalt het basisbedrag,waardoor de korting lager uitvalt voor lagere inkomens tot ongeveer € 25.000.

Vrijwilligersregeling 2019

Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers in 2019 met € 200 omhoog naar € 1.700 per jaar. Deze verhoging is voor het eerst sinds 2006.

Meer bijtelling dure elektrische auto

De bijtelling voor de elektrische auto blijft 4%, maar slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven gaat over het meerdere de normale bijtelling van 22% gelden. Voor auto’s die vóór 2019 op kenteken zijn gezet, geldt een overgangsperiode van 60 maanden.

Vennootschapsbelasting

Het tarief van de eerste schijf tot € 200.000 in de vennootschapsbelasting daalt van 20%naar 19%. Het tarief van de tweede schijf voor de winst boven € 200.000 blijft gelijk. De komende jaren zal het tarief nog verder dalen.

Beperking afschrijving gebouwen

Bedrijven waarvan de winst wordt belast in de vennootschapsbelasting, mogen vanaf 2019 nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Dit was al zo voor gebouwen die niet in eigen gebruik genomen waren, maar vanaf 2019 gaat deze grens ook gelden voor panden die wel in eigen gebruik zijn (voorheen was dit 50% voor panden in eigen gebruik). Dat betekent mogelijk minder afschrijving en dus een hogere winst. Een kritische blik op de WOZ-beschikking van 2019 kan dus geen kwaad.

Ook is het wellicht mogelijk een voorziening te treffen voor toekomstig onderhoud. Er geldt nog wel een overgangsregeling: als een gebouw vóór 2019 in (eigen) gebruik is genomen, mag nog maximaal 3 jaar worden afgeschreven volgens de oude regels,ook als daarmee de grens van 100% wordt doorbroken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *