Er zit een luchtje aan …

In februari brachten de techniekdocenten hun maandelijkse bedrijfsbezoek aan de Riool Water Zuiverings Installatie in Zuidoostbeemster. In Nederland worden rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) beheerd door waterschappen of hoogheemraadschappen. Een rwzi zuivert het afvalwater van huishoudens, bedrijven en ook het hemelwater – mits op het riool aangesloten – wordt afgevoerd.Er zit een luchtje aan …

In een rwzi wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in weer in het oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water wordt in een aantal stappen gezuiverd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een hark rooster de grovere onoplosbare delen, vervolgens wordt het zand verwijderd, gaat het water naar de biologische tank waar bacteriën met behulp van zuurstof de opgeloste stoffen omzetten: het zogenaamde nitrificeren en denitrificeren. Belangrijkste is dat stikstof en fosfaat worden  verwijderd.

Als brandstof

Het Hoogheemraadshap Hollands Noorderkwartier is feitelijk veel meer dan een zuiveraar van vuil water. Een rwzi is feitelijk ook leverancier van grondstoffen en/of een energiefabriek.Van de cellulose die eruit wordt gehaald wordt bijvoorbeeld bio-plastic gemaakt. En het bij de slibvergisting vrijkomende gas wordt als energiegebruikt. Het restproduct granulaat gaat als brandstof naar de HVC in Alkmaar. 

Neuzen dicht

Gastvrouw Ineke Oudhuis van HHNK zorgde voor een boeiende uitleg van het totale zuiveringsproces. De excursie over het terrein en langs alle installaties zorgde voor meer dan alleen de wenkbrauwen optrekken. De neuzen werden zo nu en dan dichtgeknepen, de woordenschat werd uitgebreid met voor de leraren nieuwe woorden als ‘slibindikker,  beluchtingstank en ogendouche’. Dat tenslotte na afloop van het bezoek de kleren een dagje mochten buiten hangen mocht de pret niet drukken. Het was een interessant bezoek dat de leraren duidelijk maakte dat het zuiveren van ons afvalwater geen sinecure is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *