Eindejaartips 2018

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u uit kunnen pakken? En hoe kunt u nu al slim inspelen op de wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden. Onderstaand een aantal praktische tips, waarbij wel moet worden opgemerkt dat bepaalde plannen van het kabinet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Marco van der Laan AA RB RVAccountant | Belastingadviseur | Registratie Valuator

Eindejaartips 2018 

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u uit kunnen pakken? En hoe kunt u nu al slim inspelen op de wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden. Onderstaand een aantal praktische tips, waarbij wel moet worden opgemerkt dat bepaalde plannen van het kabinet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Belastingverlagingen en aftrekbeperkingen

Vanaf 2019 en de opvolgende jaren, gaan de tarieven in de Inkomstenbelasting omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren tegen een lager tarief in aftrek brengen. Ook het tarief voor de Vennootschapsbelasting daalt voor de eerste € 200.000 winst in 2019 van 20% naar 19%. 

Vrije ruimte werkkostenregeling

Benut u dit jaar ook weer uw vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling volledig. Keer nog de resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer een personeelsfeest. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. U kunt alleen aanwijzen in de vrije ruimte als dit gebruikelijk is. Tot een bedrag van € 2.400 per medewerker wordt door de Belastingdienst als gebruikelijk gezien.

Het lage BTW-tarief

Het lage BTW-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Over al in rekening gebrachte en betaalde goederen en diensten die pas in 2019 geleverd worden, wordt niet nageheven. Het kan dus handig zijn om vooruit te factureren.

Koop een lijfrente

Als u dit jaar een lijfrente koopt of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht dan creëert u daarmee een extra aftrekpost. Als u voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden voor aftrek, dan kunt u de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling van deze tarieven vanaf volgend jaar, is de uitkering in veel gevallen tegen een lager tabeltarief belast.

Investeringsaftrek

Maximeer uw investeringsaftrek door uw investeringen goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af naarmate het bedrag van uw investering toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld een investering van € 100.000 in het jaar 2018 een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op van € 15.863. Als u deze investering spreidt over het jaar 2018 en 2019 en investeert u in ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

Energie-investeringsaftrek

Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze aftrek bedraagt dit jaar 54,5% en volgend jaar nog maar 45%. Pleeg energiezuinige investeringen daarom nog dit jaar. Het moment van het aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.

Pensioen in eigen beheer

De directeur groot aandeelhouder (dga) heeft nog tot en met het jaar 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met het in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden waaronder afkopen. Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. In 2018 bedraagt deze korting 25% en in het jaar 2019 nog maar 19,5%. Het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting kan in 2018 en in 2019. Koopt u het pensioen af of zet u het om in een oudedagsverplichting dan kan dit tot en met 2019 nog met een korting en zonder revisierente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *