Een nieuw jaar met nieuwe kansen en … oude uitdagingen

Files in de randstad nemen de komende vijf jaar stevig toe,maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in oktober jongstleden bekend. Oorzaak is de aanhoudende economische groei. De tienduizenden nieuwe woningen die in de planning staan of nu gebouwd worden, gaan eveneens voor een toename van het woon-werkverkeer zorgen. Transportorganisatie TLN enVerladersorganisatie Evofenedex lieten in november weten dat het vrachtverkeer door de files ruim een miljard (!) euro schade heeft geleden in 2017, drie procent meer dan het jaar daarvoor.

Piet Hein Debets | Eigen foto

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en … oude uitdagingen

VOWA, de Vereniging Ondernemend Waterland, realiseert zich dat bereikbaarheid een cruciale voorwaarde is om succesvol te kunnen ondernemen. Daarom geeft VOWA ook in 2019 dit thema prioriteit in haar lobby. VOWA pleit bij Provincie, gemeenten en Vervoerregio voor forse investeringen in infrastructuur, te beginnen met de onderdoorgang nabij Broek in Waterland. Dit ellendige knelpunt zorgt voor veel dagelijks fileleed en staat in de file top vijf van de Provinciale wegen in ons land. De Provincie lijkt steeds meer overtuigt te geraken van de onderdoorgang als dé oplossing van het probleem. Als nu ook de Vervoerregio en gemeenten in de regio Waterland eenzelfde opvatting huldigen dan lijkt die onderdoorgang niet ver weg meer. VOWA volgt het proces op de voet en laat waar nodig en mogelijk het ondernemersbelang luid en duidelijk klinken. Files zijn stilstand, en stil stand is achteruitgang.

Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de corridor Amsterdam-Hoorn vice versa volgt VOWA met meer dan gemiddelde belangstelling. Komen er in beide richtingen drie rijbanen? Worden de afslagen Purmerend-centrum en Purmerend-Zuid aangepast? Wordt de maximum snelheid veranderd? Allemaal oplossingsvarianten die onderwerp van studie zijn. Wie weet wat het nieuwe jaar ons op dit gebied gaat brengen?

VOWA blijft ook in 2019 streven naar de goede verhoudingen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Een zeer praktische invulling van dit streven zijn de bedrijfsbezoeken die techniekdocenten gedurende het jaar brengen aan technische bedrijven. Trouwens, de arbeidsmarkt zal ook in 2019 menig ondernemen kopzorgen geven. Blijkens onderzoek ziet een kwart van de ondernemers zich belemmerd door personeelstekort. Vooral in de bouw wordt het personeelstekort gevoeld: 39 procent van de ondernemers klaagt daarover. Ook inde zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag is het tekort aan arbeidskrachten relatief groot. VOWA dringt er mede daarom bij UWV, gemeenten en Werkgeversservicepunten op aan om de ‘kaartenbakken’ toegankelijk te maken voor ondernemers. Laat ondernemers zelf in die bakken kijken of er bruikbare kandidaten tussen zitten. Ondernemers, UWV en gemeenten hebben immers een gezamenlijk belang om de tekorten zoveel mogelijk te beperken. Een uitdaging van jewelste.

Voorts zal VOWA in 2019 extra aandacht schenken aan het verbinden. Verbinden van de ondernemersverenigingen in de regio, verbinden van gemeenten in de regio Waterland, verbinden van ondernemers. Juist in gemeenteland wemelt het van de plannen en wensen om te komen tot vergaande samenwerking of fusies. Interessante ontwikkelingen die ook ondernemers rechtstreeks aan gaan. Alle reden om bij de les te blijven.

Tenslotte kort aandacht voor de verkiezingen. Waterschappen,Provinciale Staten en Europa. Maar liefst drie keer mag u uw stem uitbrengen.Me dunkt de moeite waard om de programma’s te scannen op het ondernemersbelang.

Feestje!

Op 25 februari maakt gedeputeerde Jaap Bond in theater De Purmaryn te Purmerend  bekend welke ondernemingen zich een jaar lang de Onderneming van het jaar 2018 in de hele regio Waterland mag noemen. Een feestelijke gebeurtenis die u kunt bijwonen.Voor toegangskaarten dient u zich te richten tot uw eigen ondernemersvereniging. Elders in dit blad leest u meer over de VOWA-verkiezing.

Piet Hein Debets, voorzitter VOWA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *