De pot verwijt de ketel…

Dat gezegde zou je zo nu en dan van toepassing kunnen verklaren op de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ‘Het onderwijs begrijpt niet waaraan het bedrijfsleven behoefte heeft’, en ‘ het bedrijfsleven laat het onderwijs het lekker zelf uitzoeken’ of woorden van gelijke strekking. Kortom, er lijkt een zekere kloof te bestaan. VOWA zag dat in en probeert op bescheiden wijze die kloof te verkleinen. Ze doet dat onder meer door tenminste zes keer per jaar docenten uit het voortgezet (technische) onderwijs uit te nodigen om op bedrijfsbezoek te gaan. Inmiddels zijn we een kleine 30 bedrijfsbezoeken verder en … jawel hoor … het werpt vruchten af. 

Piet Hein Debets | Eigen foto

De pot verwijt de ketel…

Dat gezegde zou je zo nu en dan van toepassing kunnen verklaren op de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ‘Het onderwijs begrijpt niet waaraan het bedrijfsleven behoefte heeft’, en ‘ het bedrijfsleven laat het onderwijs het lekker zelf uitzoeken’ of woorden van gelijke strekking. Kortom, er lijkt een zekere kloof te bestaan. VOWA zag dat in en probeert op bescheiden wijze die kloof te verkleinen. Ze doet dat onder meer door tenminste zes keer per jaar docenten uit het voortgezet (technische) onderwijs uit te nodigen om op bedrijfsbezoek te gaan. Inmiddels zijn we een kleine 30 bedrijfsbezoeken verder en … jawel hoor … het werpt vruchten af. 

De VMBO-scholen SG De Triade te Edam en de SG Gerrit Rietveld hebben mede door die bezoeken inmiddels met tal van bedrijven goede contacten. Gastdocentschappen, klassenbezoeken, adviezen, en stageplaatsen zijn het gevolg. En niet onbelangrijk: de belangstelling voor het technisch onderwijs neemt in onze regio toe. 

Onlangs trof ik in Forum, het opinieblad van VNO-NCW een publicatie over de financiële bijdragen van het bedrijfsleven aan het MBO-onderwijs. Bekend is dat bedrijven jaarlijks 2 miljard steken in het begeleiden van bbl-studenten (studenten die vier dagen werken en één dag naar school gaan) en bol-studenten (die stages lopen bij bedrijven). Een duizelingwekkend bedrag als je je bedenkt dat de overheid zelf jaarlijks 4.3 miljard over heeft voor het mbo. En dan zijn – in de bijdrage van het bedrijfsleven – salariskosten, stagevergoedingen, apparatuur en de ruim 100 miljoen euro aan les- en collegegeld voor particuliere opleidingen nog niet eens meegerekend.

Op basis van deze informatie kan niemand zeggen dat het bedrijfsleven het onderwijs in de steek laat. Integendeel! En zo hoort het ook. Samen hebben we immers het grootste belang bij goede opleidingen.

Save the date

Ook in 2019 kiest VOWA weer De Onderneming van het jaar. Op maandag 25 februari 2019 zal gedeputeerde Jaap Bond bekendmaken welke onderneming er met de titel van door gaat. Eerdere winnaars zijn: De Graaf Recycling Purmerend, J.P. Nuyens Metaaltechniek te Oosthuizen, Huiberts Aannemings- en Machineverhuurbedrijf Katwoude, Van ‘t Hek Groep Beemster/Purmerend, Bakker Seed Productions Beemster en Kwakman Afbouw Groep Volendam. U kunt deze feestelijke avond in Theater De Purmaryn meemaken. Voor toegangskaarten kunt u zich richten tot de ondernemersvereniging waar u lid van bent. 

Onderdoorgang

Op de dag dat dit blad bij u in de bus valt is het alweer een paar dagen geleden dat de Commissie Financiën en Mobiliteit van Provinciale Zaken debatteerde over de oplossing van de verkeersproblematiek nabij Broek in Waterland. Een langslepend proces dat VOWA vanaf het begin van zeer nabij meemaakte. Tijdens de Commissievergadering op 26 november j.l. heeft VOWA gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Het zal niet verbazen dat VOWA een vurig pleitbezorger is van een onderdoorgang. Elders in dit blad treft u de tekst die ondergetekende namens VOWA uitsprak ten overstaan van de leden van Provinciale Staten. 

Piet Hein Debets, voorzitter VOWA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *