Burgemeester Van Beek start ophalen waarden van Beemster

Burgemeester Van Beek plaatste onlangs de eerste inleverbus voor het ophalen van de waarden van Beemster in De Keyserin.

Burgemeester Van Beek | Foto: Aangeleverd

Burgemeester Van Beek start ophalen waarden van Beemster

Uniek Beemster

De komende jaren werkt de gemeente Beemster toe naar de fusie met de gemeente Purmerend. Daarom is de gemeente gestart met het proces ‘Waardevol Beemster’. Het doel van ‘Waardevol Beemster’ is om zoveel mogelijk waarden op te halen en ze in beeld te brengen. Zo laten we zien wat voor Beemster van waarde is. Op deze wijze ontstaat een ‘waardevol document’ welke overhandigd kan worden aan de Gemeente Purmerend. Dit alles in het kader van de komende fusiebesprekingen.

Alle Beemsterlingen hebben een brief gekregen met daarin uitleg over het ophalen van de waarden van Beemster, een kleurplaat en een ansichtkaart waarop de waarden ingevuld kunnen worden. Ook via de website www.waardevolbeemster.nl kunnen waarden worden aangeleverd. De tekening kan ook worden geüpload op de site. De kleurplaten en ansichtkaarten kunnen worden ingeleverd in de Waardevol Beemster inleverbussen. Deze staan in:

• Het gemeentehuis in Middenbeemster.
Als het gemeentehuis gesloten is, dan kunnen de waarden ook
in de gewone brievenbus van het gemeentehuis worden gedeponeerd;
• Woonzorgcentrum Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster;
• Bezoekerscentrum De Keyserin, Middenweg 148 in Middenbeemster;
• Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2 in Zuidoostbeemster.

Ambassadeurs

In september ontvingen alle Beemsterlingen een oproep van de gemeente om zich aan te melden als ambassadeur. Verschillende Beemsterlingen, tot nu toe 14, hebben zich aangemeld. Door samen in beeld te brengen wat de waarden van Beemster zijn, is het mogelijk deze te bewaren voor de toekomst in de nieuwe gemeente. Alle opgehaalde waarden worden gebundeld in een boek dat in 2019 gebruikt zal worden in het fusieproces voor het behoud van de waardevolle Beemster.
Na het ophalen en verwerken van de Beemster Waarden gaat de gemeente namelijk in gesprek met de gemeente Purmerend over de gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente. Deze visie wordt opgenomen in het zogenoemde ‘herindelingsontwerp’. Dit document vormt de basis voor het wettelijke traject van fusie en wordt naar verwachting in juni 2019 door de raden van de Beemster en Purmerend vastgesteld. Daarna volgen nog diverse momenten waarop de gemeente de verbinding met inwoners, ondernemers en organisaties zoekt. Die volgen na afronding van het proces ‘Waardevol Beemster’.

Vormgeven nieuwe gemeente

Zo gaan de gemeenten Beemster en Purmerend samen aan de slag met het vormgeven van de nieuwe gemeente, waarbij onder andere dienstverlening aan inwoners en het bewaken dat er geen grote afstand komt tussen burger en gemeente, aan de orde komen. Ook daar worden inwoners bij betrokken. Hoe dat er precies uit gaat zien, gaat de gemeente nog bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *