Bart Tishauser zit veelvuldig aan de overlegtafel

Sinds het moment dat Bart Tishauser (58) de voorzittershamer van Beemster Ondernemer (BO) overnam van Martha Oortman Gerlings wordt zijn aanwezigheid aan de overlegtafel veelvuldig op prijs gesteld. Dat is te begrijpen, zeker vooruitlopend op de fusie tussen Beemster en Purmerend, die op 1 januari 2022 een officieel karakter krijgt.

Bart Tishauser | Foto: Els Broers

VOORZITTER BEEMSTER ONDERNEMER IS ZICH NOG DRUK AAN HET ORIËNTEREN 

Bart Tishauser zit veelvuldig aan de overlegtafel

Tishauser heeft het bepaald naar zijn zin in de nieuwe functie. Hij zit weliswaar nog volop in de oriënterende fase en kijkt in sommige gevallen hoe de hazen lopen. Maar het is klip en klaar dat de voorzittersjob hem als een jas past. Tishauser gedijt in zijn nieuwe rol.

“Met de collega’s van de PRO (Purmerendse Regio Ondernemers)hebben we een constructief eerste overleg gevoerd. Hierbij waren ook de beide wethouders van Purmerend en Beemster en LTO  aanwezig. We hebben de intentie uitgesproken dat het een structureel karakter moet krijgen”, aldus Bart Tishauser.

Mogelijke gezamenlijke initiatieven van de PRO en BO hebben de aandacht. “De intentie is uitgesproken om samen een grote bijeenkomst te organiseren, compleet met een spreker. En zo hebben we wel meer ideeën met elkaar besproken”.

Tishauser: “Ik kan niet anders zeggen dan dat we tot dusverre buitengewoon constructieve gesprekken zijn Als ik bijvoorbeeld het gesprek met Niels Krommenhoek (van Economische Zaken van de gemeente Purmerend,JB), terug redeneer, vind ik echt dat er goed meegedacht wordt.”

Doelen

De voorzitter van Beemster Ondernemer ziet in eigen geledingen de ondernemersclub graag groeien naar 100 leden. Het zijn er momenteel 85. “We zijn bezig om een goede inventarisatie te maken van leden en potentiële leden,” aldus Tishauser. Hij wijst erop dat van de leden de grootste groep komt uit de sectoren horeca en recreatie. Weinig winkeliers zijn lid. Wel is er volgens de voorzitter veel diversiteit in leden.

Het bestuur van BO komt in het eerste kwartaal van dit jaar nog met een actielijst van prioriteiten. Tishauser is blij dat het bestuur weer voltallig is, hoewel twee bestuursleden nog wel officieel benoemd moeten worden. Carla Bleesing is volgens plan de nieuwe secretaris, Monique Koning is na jaren teruggekeerd als bestuurslid. Jolanda Lammes was al benoemd bij de ledenvergadering in november jl.

Tishauser: “We hebben al veel positieve reacties gehad en ik heb veel vertrouwen in ons nieuwe bestuur.” De voorzitter wijst op het belang dat Beemster na de fusie met Purmerend haar eigen identiteit handhaaft. De gemeente en ook Beemster Ondernemer brengt die eigen identiteit momenteel in kaart. Tishauser wijst ook op de toename van verkeer en het belang van goede toegankelijkheid. Hij prijst onder andere Visit Beemster voor de mooie initiatieven op het gebied van toerisme. 

Daarnaast zet hij graag de culturele evenementen in Beemster op de agenda van de vergadering. “Daar moeten we met z’n allen eens goed naar kijken. Wellicht kunnen we ons steentje bijdragen, want de cultuur in Beemster mag natuurlijk nooit verloren gaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *