Achter benaming Techniek en Civiel gaat een hele wereld schuil

Het eerste bedrijfsbezoek van 2019 voerde de ‘leergierige leraren’naar de gemeente Purmerend, Om precies te zijn naar de afdeling Techniek en Civiel, Programmering en Planning. Om het nog iets preciezer te omschrijven:naar de afdeling Riolen en Gemalen. Achter de benaming ‘Techniek en Civiel’gaat een hele wereld schuil. Een wereld bovendien die zich goeddeels onder de grond bevindt.

Bedrijfsbezoek Riolen en Gemalen

LEERGIERIGE LERAREN OP BEZOEK BIJ AFDELING RIOLEN EN GEMALEN 

Achter benaming Techniek en Civiel gaat een hele wereld schuil

Bij de afdeling Techniek en Civiel werken ca 50 personen. De afdeling is belast met het onderhoud van al het rijdende materieel, met de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties,bruggen, fonteinen, het onderhoud van ongeveer 130 gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, brandmeldinstallaties, bestrating, speeltoestellen en nog veel meer.

Tekst en uitleg

Tijdens het bedrijfsbezoek stonden de ‘riolen en gemalen’centraal. Anneke Ham en Martine Enthoven toonden zich enthousiaste gastvrouwen.Na het warme welkomstwoord van teammanager Sylvia de Blij waren het vooral de medewerkers Ron Herrebrugh en Wietze van der Kooij die tekst en uitleg gaven over de gemalen en riolen. Allen medewerkers die zich als heuse ambassadeurs van de gemeente ontpopten.

Verschillende stelsels

In Nederland kennen we verschillende rioolstelsels.In een gemengd riool stromen afval- en regenwater samen in één buisnaar de rioolwaterzuivering (rwzi). Afgekoppelde en (verbeterde)gescheiden systemen voeren afvalwater en regenwater in twee aparte buizen af, waarbij het regenwater niet naar de zuivering gaat, maar naar het oppervlaktewater. Bij de meeste rioolstelsels lopen de buizen een klein beetje schuin.Onder afschot of vrij verval wordt dat genoemd.Dan stroomt het water vanzelf weg. Bij andere systemen duwt een pomp het afvalwater met kracht de buis in. Door die druk stroomt het water verder de buis of beter: de persleiding in.

Inspectieputten

Buizen, putten, kolken, gemalen, overstorten en de weg vormen de basis van een rioolsysteem. Het water loopt door de buizen. Tussen de buizen zitten inspectieputten om bochten en hoogte verschillen in de riolering te maken. Ook kan de gemeente vanuit de inspectieputten de buizen reinigen. Via kolken (de putjes in de weg of stoeprand) loopt regenwater van de straat het riool in. Ook dat komt in de buizen onder de weg terecht. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare riool. Zij reinigt, inspecteert, repareert of vervangt alle onderdelen van het riool. Ook berekent de gemeente regelmatig of het riool al het regen- en afvalwater nog goed kan verwerken. 

Tijdens het bezoek raakte men gaandeweg steeds verder onder de indruk van alles wat er bij komt kijken om de stad te vrij waren van overlopende putten en riolen. Vakmannen en –vrouwen die met grote toewijding hun werk doen. Tijdens het bezoek werden gegevens uitgewisseld en het zal dan ook niet lang duren of we zien stagiaires van SG Gerrit Rietveld of SG De Triade werkervaring opdoen in de boeiende wereld die Riolen en Gemalen heet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *